آپدیت دوتا 6.87b


DOTA 2

در نسخه 6.87b تغییرات کوچکی اعمال شده است...

  • Sacrifice icon.png Sacrifice Cooldown increased from 44/36/28/20 to 60/50/40/30.
  • Sacrifice icon.png Sacrifice Mana restore increased from 25/40/55/70% to 30/50/70/90%.
  • Blade Mail icon.png Blade Mail cooldown increased from 13 to 18.
  • Jinada icon.png Jinada slow reduced from 25/27/29/31% to 18/22/26/30%.
  • Armlet of Mordiggian (Inactive) icon.png Armlet of Mordiggian's armor bonus is now granted after it is fully activated

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن