مسابقات Dubai Esports توجه Valve را جلب کرد


Dubai Esports

طبق اطلاعیه کمپانی Orbit که برگزار کننده مسابقات Dubai Esports است تغییراتی در بخش اصلی این مسابقات صورت گرفته است...

 

به دلیل نظارتی که کمپانی Valve مستقیماً بر روی این مسابقات خواهد داشت، در صورتی که سطح برگزاری این مسابقات مناسب باشد امکان دارد در آینده Valve برای تیم های خاورمیانه سهمیه ای در TI و Major در نظر بگیرد و به این ترتیب موقعیت مناسبی برای تیم های این منطقه از جمله تیم های ایرانی برای رسیدن به مسابقات بزرگی همچون TI فراهم میشود. همچنین طبق این اعلامیه ممکن است برای این مسابقات تیکت در بخش Premium تهیه شود.

لازم به ذکره که جوایز این مسابقات در بخش اصلی به بیشتر از 850 میلیون تومان میرسد.

به این منظور شرکت Orbit اعلام کرده که سهمیه هر کشور از سه تیم به دو تیم کاهش میابید.

اطلاعات کاملتر در سایت iCG

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن