زمانبندی بازیهای حذفی کرش گیم


CGL Season 2

بازيهاي مرحله ی حذفی لیگ کرش گیم از سه شنبه 22 مهر آغاز خواهد شد

 زمانبندي و نتايج تمام بازيهاي مرحله ي حذفی در همين پست اضافه ميشوند.

تمام بازيهاي Upper Bracket به صورت BO3 برگزار میشود

بازیهای Lower Bracket تا Round3 به صورت BO1 سپس به صورت BO3 برگزار میشود

Rules

Bracket

 

نتايجتاريخ (به وقت تهران)بازيروز اول
2-0 22/7/1393 - 18:00

Unity Unity            vs.                            Riseup Rise up

UB1G1 - BO3
1-0 22/7/1393 - 21:00

MadneSs Soul's MadnesS Soul's  vs.  Guardian Angels Gaming GAG

LB1G1 - BO1
1-0
Df Win
22/7/1393 - 20:00

5pahlevan 5 Pahlevan         vs.                        The Grey The Grey

LB1G2 - BO1

 

نتايجتاريخ (به وقت تهران)بازيروز دوم
0-2
Def Win
23/7/1393 - 18:00

Scenario Scenario                vs.               New Era New Era

UB1G2 - BO3
0-1 23/7/1393 - 20:00

AoG AoG                  vs.                  Xonce Xonce

LB1G3 - BO1
1-0 23/7/1393 - 20:00

ISP I S P                   vs.           LimiTlesS Limitless

LB1G4 - BO1

 

نتايجتاريخ (به وقت تهران)بازيروز سوم
0-2 24/7/1393 - 18:00

Advance Advance               vs.           No Soosmar No Soosmar

UB1G3 - BO3
1-0 24/7/1393 - 20:00 Rise up Riseup                  vs.      MadnesS Soul's MadneSs Soul's
LB2G1 - BO1
1-0
Def Win
24/7/1393 - 20:00  Scenario Scenario              vs.       Panj Pahlevan 5pahlevan  LB2G2 - BO1

 

نتايجتاريخ (به وقت تهران)بازيروز چهارم
2-1 25/7/1393 - 18:00

FelmysT Felmyst             vs.            No Name No Name

UB1G4 - BO3
0-1 25/7/1393 - 20:00  Advance Advance               vs.                   I S P ISP LB2G3 - BO1
0-1 25/7/1393 - 20:00  No Name No Name            vs.                   Xonce Xonce LB2G4 - BO1

 

نتايجتاريخ (به وقت تهران)بازيروز پنجم
2-0 3/8/1393 - 18:00  Unity Unity              vs.                New Era- New Era  UB2G1 - BO3
2-0 3/8/1393 - 18:00

FelmysT Felmyst            vs.            No Soosmar No Soosmar

UB2G2 - BO3
1-0 3/8/1393 - 20:00   Scenario Scenario              vs.                   Riseup  Rise up LB3G1 - BO1
1-0 3/8/1393 - 20:00   ISP I S P                 vs.                   Xonce  Xonce LB3G2 - BO1 

 

نتايجتاريخ (به وقت تهران)بازيروز ششم
2-0
Game 1 Def win
4/8/1393 - 20:00 New Era New Era-         vs.       I S P ISP
LB4G2 - BO3 

 

نتايجتاريخ (به وقت تهران)بازيروز هفتم
2-0 5/8/1393 - 18:30 FelmysT Felmyst              vs.                Unity Unity  UB3 - BO3

 

نتايجتاريخ (به وقت تهران)بازيروز هشتم
2-1
Game 3 Def Win
6/8/1393 - 18:00 Scenario Scenario     vs.     No Soosmar No Soosmar LB4G1 - BO3

 

نتايجتاريخ (به وقت تهران)بازيروز نهم
0-2 7/8/1393 - 18:00 New Era New Era-               vs.               Scenario Scenario LB5 - BO3

 

نتايجتاريخ (به وقت تهران)بازيروز دهم
2-0 8/8/1393 - 18:30 Unity Unity               vs.               Scenario Scenario LB6 - BO3

 

نتايجتاريخ (به وقت تهران)بازيفینال بزرگ
- 9/8/1393 - 17:00 FelmysT Felmyst            vs.              Unity Unity  Grand Final BO5

 

 

 تمامی کاپیتان ها باید اکانت های زیر رو اد کنند:


 

نظرات   

 
+5 #1 Saeed 1393-07-24 13:27
karetoon harf nadare
site ham kheili khoob shode
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه کردن